Om Stigab

Stigab har sedan 1973 tillverkat form- och pressverktyg för gummi-, plast- och verkstadsindustrin. Med vår kompetens uppnår vi de mest högteknologiska och effektiva verktygslösningarna på marknaden. Vi erbjuder bland annat prototypfräsning. Dessutom erbjuder vi även högklassig legotillverkning inom NC-bearbetning, sänk- och trådgnistning. 
 
Vårt företag drivs framåt av att lösa våra kunders önskemål och bemöta deras utmaningar. Det är detta som driver Stigabs utveckling och tar oss till nästa nivå. På så sätt har vi under åren samlat en mycket bred kunskap om verktyg för formblåsning, formsprutning, gjutning, pressning och prototypfräsning.

Vi på Stigab besitter en bred kompetens och lång erfarenhet, vilket säkerställer att våra produkter är av hög kvalitet.

1973 – Stigab grundas

Stig Johansson startar Stigab Verktygs AB tillsammans med en kompanjon.

1976 – Stig blir ensam ägare

Stig Johansson blir ensam ägare till Stigab Verktygs AB.

1985 – Stigabs flytt

Företaget flyttar till nya, dubbelt så stora lokaler.

1987 – Programutveckling

Stigab börjar använda CAD/CAM i sin produktion.

1995 – Nollfelsproduktion och certifikation

Vi börjar arbeta fullt ut med nollfelsproduktion i alla moment. Stigab certifieras även enligt ISO 9001.

1998 – Sju olika verktygstyper

Verktygsproduktionen breddas och omfattar nu sju olika verktygstyper.

2008 – Nya delägare

Dahn och Henrik Johansson blir delägare i Stigab.

2010 – Investeringar

Stora investeringar görs i logistik och arbetsmiljö.

2014 – Nytt automatiseringssystem

Investering i ett nytt automatiseringssystem med 20 st paletter.

2015 – Maskininvestering för 3,5 miljoner kr

3,5 miljoner kronor investeras i vår andra 5-axliga fräsmaskin.

2017 – Ny sänkgnistmaskin

Stigab investerar i en ny sänkgnistmaskin.

2020 – Ny betydande kund

Stigab inleder ett långsiktigt samarbete med en stor ny kund.

2020 – Dahn & Henrik tar över ägandeskapet

Dahn och Henrik Johansson tar över ägandeskapet i Stigab fullt ut.

Stigab