Kvalitet & miljö

Stigab är sedan 1995 certifierade enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

  • Vi ska leverera felfria och konkurrenskraftiga produkter och tjänster i rätt tid till våra kunder.
  • Produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kunders krav och förväntningar.
  • Uppföljning och reflektion är begrepp som stödjer oss i vår strävan att ständigt förbättra vår verksamhet. Varje utförd leverans ska vara en utgångspunkt för kommande uppdrag.

Miljö

  • Vi ser till att ständigt minska mängden avfall och att överblivet material går till återanvändning eller materialåtervinning.
  • Vi ser till att öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och att även förmedla kunskaper vidare till våra intressenter.
  • Miljöarbetet ska aldrig stanna av. I nätverket av leverantörer, kunder och samarbetspartners ska det vara självklart att informera om, och implementera, nya miljöfrämjande metoder.

Läs mer