Småserie- och prototyptillverkning

Från en till få produkter med våra fysiska resurser

Stigab har en välutrustad och högteknologisk maskinpark för olika typer av bearbetning. Detta innebär att både prototyptillverkning och småserietillverkning utförs med teknik som är bland den bästa och modernaste på marknaden. För att säkra vår höga kvalitetsnivå arbetar vi aktivt med att investera i ny teknologi för att även på lång sikt bibehålla vår kapacitet att tillfredsställa våra kunders behov.

Läs mer